چغندرنامه

روزنوشت های حاج اقا چغندر

یکشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 01:30 ق.ظ

« ...» نامه ۳

نشستم به انتظارت امدنت ...
                       ...
                              امدی ...
                      اما ...
                                              ...
                            ندیدی ...
                   انچه در زیر قدمهایت بود...
ایستادی و پرسیدی ...
                                چند ؟ ...
گفتم ... اکنون هیچ ندارم ...
دلی داشتم که گهگاه برایت تنگ میگشت...
...
خندیدی و گفتی :
                       تو هم به مانند همه ...
...
و آرام آرام دور شدی ...
بی انکه احساس کنی ...
                   آنچه در زیر قدمهایت بود ...

پ.ن : باز هم شب باز هم ...

یه چیز برای خودم : ...