چغندرنامه

روزنوشت های حاج اقا چغندر

چهارشنبه 7 دی‌ماه سال 1390 ساعت 08:52 ب.ظ

" بودن " نامه

پایان خوش فقط در در فیلم هاست !
داستان ما نیازی به پایان نداشت !
تو از آن من نبودی و نخواهی بود ...این را هم تو میدانستی هم من !
اصولا " فرشته " ها از آن هیچکس نیستند ! این قانون آنهاست ...

اما!
قرارمان " بودن " بود !
شاد بودیم از " بودن " ها !
دلتنگ بودیم از نبودن ها !
میتوان " بود " ولی از آن هم نبود !
اما قرارمان " نبودن " نبود !
حق داری من فراموش کرده ام که " نبودن " هم قانون فرشته هاست !

فرشته ها در خواب می آیند !
در زندگی تجلی میابند !
تغییرت میدهند !
و تا دستانش را در دست میگیری !
پرواز میکنند ! اینهم قانون فرشته هاست !

مست میشوی ! به یادش !
میخوابی ! به یادش !
بیدار میشوی ! به یادش !
درس میخوانی ! به یادش !
راه میروی ! به یادش !
می نویسی ! به یادش !
دلتنگ میشوی ! به یادش !
آری دلتنگ میشوم !
جرم است ؟!!؟؟
دلتنگ نشدن ! تاوان سختی است ! نخواه !

پ.ن : راستی عجب " نوامبر شیرینی " بود !

___________________________________________

عشقم اومده بغلم بوسم کرده و میگه : دایییییییییییییییی !

میگم : جان داییییی ؟!!

میگه : من خوابم ؟
میگم : نه تو بیداری ! چطور ؟
میگه : ای کاش خواب بودم !!
منم هاج و واج موندم ! با خودم میگم این فسقلی تو این سن " ای کاش " را از کجا یاد گرفته !!
میگم: دایی فدات شه !؟ چرا ؟
بغض کرده میگه : آخه دیشب " بنتن " تو بغلم بود خوابیدم ! از صبح هرچی میگردم نیست ! چیکار کنم بیدار شم !!

محکم تو بغلم گرفتمش و گفتم: ای کاش باهام از خواب بیدار می شدیم !!
سرش را بلند کرد و گفت : تو هم " بنتن " گم کردی !!


توضیح : " بنتن " گویا یه شخصیت کارتونیه که هنوز افتخار اشنایی باهاش را نداشتم و مورد علاقه این خواهرزاده عزیز ماست که تمام زندگیش شده بنتن !!

یه چیز برای من :

محکم تر
می میرد
آنکس که دلش زنده شد به عشق !!

یه چیز برای تو :
...